de week van

de week van

Maartje van Asten, 6 november 2015

Transitievergoeding ook betalen bij een gedeeltelijke beëindiging?

Een arbeidsovereenkomst kan gedeeltelijk eindigen; uw medewerker gaat bijvoorbeeld van 30 naar 20 uur per week. Partijen kunnen dat met elkaar  overeenkomen. Er kan dan een pro rato toepassing van de transitievergoeding afgesproken worden.

Maar stel dat uw medewerker niet instemt en u wilt als werkgever een gedeeltelijk ontslag afdwingen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het UWV geeft geen ontslagvergunning (meer) voor de opzegging van een deel van de overeenkomst. De oplossing is dan het UWV  toestemming te vragen de hele overeenkomst (30 uur per week) te beëindigen en tegelijkertijd uw medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden (in dit geval voor 20 uur). Dat heeft als gevolg dat de hele transitievergoeding verschuldigd is nu de arbeidsovereenkomst in eerste instantie volledig eindigt. Als de deeltijd overeenkomst (20 uur) vervolgens op enig moment ook eindigt, dan mag de al eerder betaalde transitievergoeding worden afgetrokken van de op dat moment verschuldigde transitievergoeding. U wist natuurlijk al dat geen transitievergoeding verschuldigd is, indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Meer antwoorden op uw praktijkvragen over - onder andere - de WWZ, krijgt u tijdens onze Client Class arbeidsrecht ‘Aan het werk met de WWZ’ op dinsdag 24 november a.s. U bent van harte welkom! Check het programma en meld u aan via: vandersteenhoven.nl/nl/actueel/clientclass/7721.htm

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl