de week van

de week van

Annabel van Iersel, 4 oktober 2019   

Vanaf 1 oktober 2019: weg met KEI en procesvernieuwingen!

Opgelet! Per 1 oktober 2019 gelden er belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht. Wat verandert er precies?

KEI-wetgeving
Allereerst vindt er een ‘reset’ plaats van het verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Per 1 oktober 2019 zal ook op alle nieuwe zaken die worden aangebracht bij die rechtbanken het uniforme (papieren) procesrecht gelden. Procedures die al op 1 oktober 2019 lopen onder de KEI-wetgeving zullen op basis van deze KEI-wetgeving worden afgerond. Dat betekent dat in die zaken nog wel digitaal wordt geprocedeerd.

Procesvernieuwing
Ook wordt per 1 oktober 2019 een aantal vernieuwingen in het procesrecht ingevoerd. Deze vernieuwingen golden via de KEI-wetgeving al voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar gelden nu voor alle rechtbanken.

Met de vernieuwingen krijgt de rechter meer mogelijkheden tijdens een mondelinge behandeling. De rechter kan daardoor meer maatwerk leveren. De belangrijkste procesvernieuwingen zijn:

  • Actievere rol van de rechter tijdens de mondelinge behandeling. Zo kan de rechter verplichten dat dat de procespartij aanwezig is bij de mondelinge behandeling (en niet alleen zijn advocaat). Ook bericht de rechtbank partijen voorafgaand over het doel van de mondelinge behandeling en welke geschilpunten de rechter wenst te behandelen.
  • De mogelijkheid om tijdens de mondelinge behandeling getuigen of partijdeskundigen formeel te horen. Dit leidt tot meer efficiënte nu er geen aparte getuigen- /deskundigenverhoren meer nodig zijn.
  • Het pleidooi vervalt. Partijen hebben in beginsel alleen recht om hun standpunt mondeling uiteen te zetten indien er geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen over een lopende procedure of over het nieuwe procesrecht? Neem dan contact op met ons procesrechtteam!

Annabel van Iersel
vaniersel@vandersteenhoven.nl 
+31 6 43 36 80 56

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl