de week van

de week van

Lisanne van Geest, 23 februari 2018

Verwijtbaarheid geen vereiste voor ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding (g-grond)
In de praktijk krijg ik regelmatig vragen over ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding en of het daarbij van belang is wie schuld heeft aan de situatie: de werkgever of de werknemer.

De Hoge Raad heeft op 16 februari 2018 duidelijk gemaakt dat verwijtbaarheid geen vereiste is voor ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Het is niet vereist dat de werknemer een verwijt kan worden gemaakt. En ook kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werkgever de verstoorde arbeidsverhouding heeft veroorzaakt. Kortom: de schuldvraag is geen onderdeel van de ontslaggrond. 

Maar als de werkgever of werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, kan de rechter dit wel meenemen bij de beoordeling of sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Mijn verwachting is dat het doelbewust creëren van een verstoorde arbeidsverhouding door de werkgever in de weg blijft staan aan ontbinding, zoals Hof Den Bosch eerder oordeelde. In dat geval mag de werkgever niet ‘beloond worden’ voor zijn gedrag. Een terecht oordeel, dat op grotere schaal gevolgd zou moeten worden.

Als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, kan dit dus wel een rol spelen bij de beoordeling van de rechter. De rechter kan tot de conclusie komen dat de arbeidsovereenkomst niet redelijkerwijs moet eindigen. Komt de rechter daarentegen tot het oordeel dat wel sprake is van een redelijke ontslaggrond en de werkgever ‘gewoon’ verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan hij de werknemer geen billijke vergoeding toekennen. Dat kan alleen als de werkgever ‘ernstig' verwijtbaar heeft gehandeld. Hiervan is niet snel sprake, zo blijkt ook uit de rechtspraak. De werknemer ontvangt dan alleen een transitievergoeding.

Het gevolg kan zijn dat een werkgever een verstoorde arbeidsverhouding creëert door verwijtbaar te handelen, maar de rechter toch de arbeidsovereenkomst ontbindt. De werkgever hoeft dan alleen een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Zo werkt het wettelijke systeem en de Hoge Raad bevestigt dit. 

Heeft u advies nodig over deze ontslaggrond? Neem gerust contact met mij op en ik help u graag verder.

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl
+31 (6) 868 706 67

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl