de week van

de week van

Maartje van Asten, 25 februari 2019

Wakker worden!
Grote kans dat straks slapende dienstverbanden tot het verleden behoren. Werkgevers worden vanaf 1 april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als ze een langdurig zieke werknemer ontslaan. Een win-win situatie voor zowel werknemers als werkgevers; werknemers krijgen de transitievergoeding eerder uitbetaald en voor werkgevers eindigt het risico op herleving van het dienstverband. De compensatieregeling werkt terug tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat je als werkgever ook een vergoeding krijgt voor de transitievergoeding die je hebt betaald als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd.

Nu gebeurt het nog regelmatig dat er na een lange tijd van ziekte een slapend dienstverband ontstaat. De reden: werkgevers waren simpelweg niet bereid het dienstverband te beëindigen ter voorkoming van het betalen van de transitievergoeding. Het grootste risico dat er aan kleeft is dat de werknemer zich op een bepaald moment weer beter meldt en aanspraak kan maken op loon. Veel werkgevers namen dat voor lief. In dienst houden was vaker een goedkopere oplossing, omdat aan een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar geen loon meer betaald hoeft te worden.

Bij werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereiken, kan het voordeliger zijn het dienstverband nog een tijdje te laten voortbestaan; na het bereiken van de AOW-leeftijd hoeft géén transitievergoeding te worden betaald. En als u als werkgever nu ook af wil van de slapende dienstverbanden, let dan op dat alleen de transitievergoeding wordt gecompenseerd op het moment dat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is. Hoe meer tijd verstrijkt na afloop van de genoemde twee jaar, hoe hoger de transitievergoeding wordt en er meer voor eigen rekening van de werkgever komt.

Zo. Wakker?

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl