de week van

de week van

Anantha Vos, 5 oktober 2015

Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Vorige week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel "Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd" aangenomen. De wet zal per 1 januari 2016 in werking treden. Het doel van deze wet is om werkgevers te stimuleren AOW'ers langer in dienst te houden. Voor de werkgever die daarvoor kiest, geldt per 1 januari 2016 het volgende:

  • Binnen een periode van vier jaar mogen zes aansluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, die van rechtswege eindigen;
  •  Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met de AOW'er wil opzeggen, dan hoeft slechts één maand opzegtermijn in acht genomen te worden (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen);
  • Bij ziekte hoeft de werkgever slechts dertien weken het loon door te betalen, in plaats van twee jaar;
  • Een werkgever is niet verplicht om in te stemmen met een verzoek van de AOW'er tot uitbreiding van zijn arbeidsuren;
  • De werkgever dient de AOW'er minimaal het wettelijk minimumloon te betalen.

Ik ben benieuwd of deze maatregelen er ook daadwerkelijk toe zullen leiden dat werkgevers AOW'ers langer in dienst zullen houden. Overweegt u - al dan niet naar aanleiding van deze wettelijke maatregelen - om een arbeidsovereenkomst met een AOW'er te sluiten, voort te zetten of juist te beëindigen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag. 

Anantha Vos
vos@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 65

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl