de week van

de week van

Jasper Boer, 14 mei 2018

Zijn de privacy waakhonden klaar voor de AVG?
Vanaf 25 mei 2018 kunnen toezichthoudende autoriteiten handhaven als binnen uw organisatie de AVG niet wordt nageleefd. Zijn deze privacy waakhonden zelf wel klaar voor de AVG?

Een survey
24 toezichthoudende autoriteiten, waarvan 18 nationale autoriteiten, hebben een survey ingevuld van Reuters over de uitvoering van hun verantwoordelijkheden onder de AVG. Maar liefst 17 toezichthoudende autoriteiten gaven aan dat ze niet genoeg vermogen hebben om hun AVG verplichtingen na te leven. 11 van deze toezichthoudende autoriteiten verwachten daar in de toekomst wel aan te kunnen voldoen. Wat is de stand van zaken in Nederland?

De Nederlandse privacy waakhond
In Nederland ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op naleving van de AVG. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft op 8 maart 2018 in de Tweede Kamer verteld dat Aleid Wolfsen, het hoofd van de AP, hem toegezegd heeft dat niet direct wordt overgegaan tot het opleggen van hoge boetes. Een organisatie kan namelijk een maximale boete van 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse omzet worden opgelegd.

De eerste jaren zal de AP zich voornamelijk focussen op het geven van voorlichting en het helpen van organisaties. De verwachting is dat alleen wanneer ernstige overtredingen worden gemaakt en de organisatie dit ook had moeten realiseren, een boete opgelegd zal worden.

In een interview heeft Aleid Wolfsen echter wel aangegeven dat de AP vanaf 25 mei zal gaan handhaven indien dit nodig is. U bent dus wel gewaarschuwd.

Het zekere voor het onzekere
Het bovenstaande betekent niet dat u bij de pakken neer kan gaan zitten. Vanaf 25 mei kunt u immers worden aangesproken op grond van de AVG. Personen kunnen bij de AP klachten indienen wanneer ze van mening zijn dat uw organisatie hun privacy rechten schendt. Daarnaast kunt u verzoeken ontvangen van personen van wie u persoonsgegevens verzamelt, zoals een verzoek tot inzage, verwijdering of dataportabiliteit. Aan deze verzoeken dient uw organisatie binnen één maand te voldoen.

Hulp nodig?
Is uw organisatie nog niet klaar voor de AVG? Wij hebben handige modellen ontwikkeld die u kunt gebruiken om AVG compliant te worden. Voor meer informatie over de modellen en overige privacy gerelateerde kwesties kunt u met mij of mijn collega Ruby Nefkens contact opnemen.
 
Jasper Boer
boer@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl