de week van

de week van

Anantha Vos, 6 september 2019

Zorg dat flexibel ook flexibel blijft
Regelmatig krijgen wij vragen van cliënten met betrekking tot de inhuur van zelfstandig ondernemers. De samenwerking met zelfstandig ondernemers geeft een onderneming flexibiliteit. Belangrijk is wel dat er duidelijkheid bestaat over de kwalificatie van de overeenkomst. Vindt een rechter dat er in feite sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de beoogde flexibele arbeidsrelatie niet zo flexibel meer. Deliveroo kan daarover meepraten.

Een arbeidsovereenkomst 
Begin dit jaar heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de bezorgers van Deliveroo geen zelfstandigen zijn, maar werknemers. Dat heeft grote gevolgen. Niet alleen vallen zij daardoor onder de CAO Beroepsvervoer, maar zij genieten nog meer arbeidsrechtelijke bescherming. Denk aan het doorbetalen van loon bij ziekte en de toepassing van de ontslagregels bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Pensioen
Na deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam was het Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg er als de kippen bij. Want als de bezorgers werknemers zijn, dan moet Deliveroo voor hen pensioenpremies afdragen. Opnieuw verscheen Deliveroo voor de rechtbank Amsterdam. Volgens het pensioenfonds valt Deliveroo onder de werkingssfeer van de verplichtstelling, omdat zij in hoofdzaak goederen over de weg vervoert. Deliveroo voerde aan dat zij in hoofdzaak een technologiebedrijf is. Haar kerntaak ziet niet op het bezorgen, maar op het faciliteren en vergroten van het aantal maaltijdbestellingen bij aangesloten restaurants en het bieden van een digitaal platform. De kantonrechter ging daar niet in mee. De werkingssfeer uit de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg is breed geformuleerd. En omdat het verdienmodel van Deliveroo volledig is gebaseerd op de bezorging van maaltijden, valt Deliveroo onder de werkingssfeer. Deliveroo mag de betaling van de premies nog even uitstellen, omdat zij in hoger beroep gaat. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd.

Bestaat er binnen uw onderneming twijfel over de kwalificatie van overeenkomsten met ZZP-ers? Zorg dat flexibel ook flexibel blijft. Neem contact op met ons arbeidsrechtteam. Wij gaan u helpen!

Anantha Vos 
vos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 65

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl