nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 30 januari 2024        

GOEDE VOORNEMENS! 

Hoe is 2024 begonnen? Ben je vlot van start gegaan met jouw goede voornemens? De eerste (winter)maand (met sneeuw) is alweer bijna voorbij; net als wij je ook niks aangetrokken van Quitters Day? Wij hebben dit jaar in ieder geval één goed voornemen: ons mooie nieuwe kantoorpand delen met cliënten en relaties. Tijdens Client Classes, borrels en op nog veel meer leuke momenten. Dus we beginnen deze winternieuwsbrief graag met een Save the Date.

Verder is dit jaar een een bijzonder jaar voor VDS omdat ons kantoor dit jaar 40 jaar (!) bestaat. Deze mijlpaal vieren we dankzij jullie en daarom graag met jullie. Hierover later dit jaar meer.


SAVE THE DATE

Ook dit jaar praten wij je weer bij over arbeidsrechtelijke- en ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten. Met onder meer actuele rechtspraak, handige tips voor jouw organisatie en nieuwe wetgeving. Ieder seizoen staat er hiervoor een Client Class op de agenda.

Zet 7 maart 2024 vanaf 16:00 uur alvast in je agenda. Tijdens deze eerste Client Class van 2024 gaan wij het hebben over organisatieverandering, praktisch reorganiseren en herstructurering. Ben jij er ook bij?  Aanmelden kan al via: clientclass

Over (mogelijk) nieuwe wetgeving gesproken: In deze nieuwsbrief werpen wij alvast een blik op 2 wijzigingen die in de pijplijn zitten.

Nieuwe EU-regels over loontransparantie

In 2023 is een EU-richtlijn voor loontransparantie aangenomen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Uiterlijk medio 2026 moet deze richtlijn in Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Een wetvoorstel hiervoor is er nog niet. Maar op grond van de richtlijn is al wel – in grote lijnen – duidelijk wat bedrijven te wachten staat. Tijd om jouw organisatie hierop alvast voor te bereiden!

Een paar opvallende punten uit de richtlijn:

  • Sollicitanten mag je niet meer vragen naar hun eerdere loon. Ook hebben zij vóór het sollicitatiegesprek recht op informatie over de aanvangsbeloning (of de bandbreedte daarvan);
  • Vacatures en functiebenamingen moeten genderneutraal te zijn;
  • Eenmaal in dienst, hebben werknemers recht op informatie over de gemiddelde beloningsniveaus, uitgesplitst naar geslacht, van werknemers met gelijk(waardig) werk;
  • Van grote werkgevers wordt – afhankelijk van het aantal werknemers jaarlijks of driejaarlijks – gevraagd verslag uit te brengen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen de organisatie;
  • Als uit dit verslag een loonkloof van >5% blijkt, die niet kan worden gerechtvaardigd en niet binnen een half jaar kan worden opgelost, moet je als werkgever een beloningsevaluatie uitvoeren om de loonkloof alsnog te dichten.
  • Bij een vermoeden van loondiscriminatie verschuift de bewijslast om aan te tonen dat hiervan géén sprake is, naar de werkgever. En als loondiscriminatie op grond van geslacht vast komt te staan, wordt deze werknemer volledig gecompenseerd. 

Al met al heel wat nieuwe verplichtingen voor werkgevers. Wij denken graag mee wat dit betekent voor jouw organisatie. Hierbij alvast twee tips:

Tip: Neem nu al het wervings- en selectieproces en beloningsbeleid onder de loep. Dan kun je tijdig maatregelen nemen. En vermijd je onaangename (financiële) consequenties. 
Tip: Denk in het kader van het beloningsbeleid ook aan de rol van de OR hierbij.

Vereenvoudiging verlofregelingen

Zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof (nu ook deels betaald), adoptie- en pleegzorgverlof, kort- en langdurig zorgverlof, calamiteitenverlof, verlof voor noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken, verlof om te stemmen en dan nog allerlei in de cao of het personeelshandboek opgenomen verloven als rouwverlof, verhuisverlof, verlof voor trouwen of een geregistreerd partnerschap. Zie jij door de bomen het bos nog?

Verlofregelingen zijn de afgelopen jaren onoverzichtelijker en complexer geworden. De SER vond het dan ook tijd voor modernisering van het verlofstelsel. De SER doet hiervoor een oproep aan het nieuwe kabinet: creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader. In het advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’ pleit zij voor het bundelen van de verlofregelingen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Deze wet berust op drie pijlers:

  1. Zorg voor kinderen: Hierbij worden zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof geclusterd. De SER doet voorstellen om de aanvraagprocedures en (betalings)voorwaarden hiervan zoveel mogelijk gelijk te trekken.
  2. Zorg voor naasten: Deze pijler omvat kortdurend en langdurig zorgverlof. Voorgesteld wordt om dit op de korte termijn samen te voegen in één zorgverlof. En daaronder ook mantelzorg te scharen. Ondertussen werkt de SER verder aan aanvullende plannen voor mantelzorg.
  3. Persoonlijk verlof: In deze pijler kunnen andere verlofbehoeften decentraal en via maatwerk worden geregeld. Bijvoorbeeld binnen het bedrijf, de sector of in de cao. Hieronder valt bijvoorbeeld calamiteitenverlof, verlof in verband met scholing en rouwverlof.

Het advies ligt nu bij het nieuwe kabinet. Of dit tot aanpassing van de verlofregelingen gaat leiden en hoe dit er dan uit komt te zien? Je hoort van ons!

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief weer nieuwe voornemens voor 2024? Ook dit jaar denkt ons team Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht graag met je mee over de doelen die jij voor jouw organisatie kan realiseren en de (praktische) manier waarop dit mogelijk is.

En dan nu op naar het voorjaar!

Met vriendelijke groet,

Ester KalisEugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Eileen Pluijm, Annemarie Epe, Celine Sup Jan van der Steenhoven, Laura Tuinenburg, Danique OphoffJennifer Kuijt en Vincent van Doorn

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Cruquiuskade 45 (1018 AM) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan