nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 15 oktober 2020

Happy @ Home
Deze oktober nieuwsbrief staat in het teken van “vitaal thuiswerken”. Thuiswerken is immers “het nieuwe normaal” geworden. Thuiswerken kent zo zijn uitdagingen; het is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Wij geven u in deze nieuwsbrief graag tips over hoe wij het thuiswerken ontspannen en effectief (vol)houden. Daarnaast gaan we in op het onlangs door de ministeries van VWS en SZW gelanceerde programma “Vitaal Bedrijf” en besteden we aandacht aan de thuiswerkvergoeding. 

VdS thuiswerk-tips

Na de laatste persconferentie van het kabinet is duidelijk geworden dat we de komende tijd nog thuis  werken. Thuiswerken brengt uitdagingen met zich mee; vooral ten aanzien van het ontbreken van fysiek contact met collega’s, het vinden van balans tussen werk en privé en het zo efficiënt mogelijk werken.

Bij Van der Steenhoven advocaten werken wij sinds maart van dit jaar volledig thuis. Zoals dat voor vele bedrijven waarschijnlijk geldt, was dat in het begin zoeken. Al spoedig vond iedereen zijn draai en nu werken wij al een tijd succesvol vanuit huis. Wij hebben onze collega’s gevraagd hun thuiswerk-tips te delen. De leukste tips zetten wij voor u op een rij:

  • “Rond constant kleine taken af, en merk hoe je je succesvoller en productiever gaat voelen. Dit gebruik je als basis om grotere projecten weg te werken.”
  • “Ik probeer het thuiswerken leuk te houden door bijvoorbeeld zo nu en dan een extra lekker ontbijt voor mezelf te maken, omdat ik nu ’s ochtends meer tijd heb.”
  • “Pimp de studeerkamer en leuk het verder op door er bijvoorbeeld planten neer te zetten.”
  • “Blijf niet binnen zitten in je pauze, maar ga een rondje lopen of doe een boodschap.”
  • “Bel een collega (in plaats van e-mail). Dan heb je sneller antwoord en ook een contactmoment met elkaar.”
  • “Wat voor mij helpt is fit en energiek te blijven door veel te sporten.”
  • “Zoek de mensen op in je buurt die ook thuiswerken om tijdens lunch samen een rondje te lopen.”
  • “Ik heb een vriendin uitgenodigd bij mij te werken. Zij beneden en ik boven en dan af en toe even kletsen met een kop koffie of thee.”

Heeft u nog thuiswerk-tips voor ons? Laat het ons weten!

Vitaal Bedrijf 

In samenwerking met de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk (een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland) hebben staatssecretarissen Blokhuis (Ministerie VWS) en Van ’t Wout (Ministerie SZW) op 5 oktober 2020 het programma “Vitaal Bedrijf” gelanceerd. Het programma biedt hulp aan werkgevers om de vitaliteit op het werk te verbeteren. “In deze onrustige periode, waar we veel thuiswerken, is het des te belangrijker om werkgevers hulpmiddelen aan te reiken.”  - Staatsecretaris Van ’t Wout. 

Het programma biedt hulpmiddelen aan werkgevers om de vitaliteit op het werk te verbeteren en richt zich op vitaliteit in de breedste zin van het woord. Vitaliteit zorgt immers voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers; meer productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Dat brengt voordelen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers.

Werkgevers kunnen gebruik maken van een (gratis) oriëntatiescan, advies over een passend vitaliteitsprogramma en een netwerk van gespecialiseerde partners die de vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren. Bedrijven die een vitaliteitsportfolio opbouwen via het programma, komen bovendien in aanmerking voor het vignet “Vitaal Bedrijf”. Met dit vignet hebben werkgevers een bewijs dat het bedrijf het vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan goed op orde heeft.

Lees hierover meer op: https://www.vitaalbedrijf.info/

Thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om – in plaats van de reiskostenvergoeding – bij te dragen aan de extra kosten die werknemers maken vanwege het thuiswerken. Werknemers hebben extra kosten door het gebruik van thee, koffie en wc-papier (wij kregen allemaal een pakket knalgele wc rollen thuisgestuurd:-)), maar ook kosten zoals een (goede) wifi-verbinding voor de online-vergaderingen, een bureaustoel, een verstelbaar bureau, gas, water en elektriciteit. 

Graag attenderen wij u erop dat er voor een aantal vergoedingen in de Werkkostenregeling een gerichte vrijstelling bestaat, waarvoor geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden. Gereedschappen, computers en internet vallen bijvoorbeeld onder de gerichte vrijstellingen, indien deze apparatuur noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van het werk. Vooraf moet zijn vastgelegd aan welke eisen de apparatuur moet voldoen en wat de werkelijke kosten zijn. Arbovoorzieningen (zoals een bureau of een bureaustoel) vallen onder de gerichte vrijstellingen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan: de voorziening moet samenhangen met de verplichting(en) uit de Arbowet, de voorziening wordt gebruikt in de werkruimte en de werknemer heeft géén eigen bijdrage betaald. De werkruimte moet bovendien voldoen aan de vereisten uit de Arbowetgeving. Om voorzieningen zoals consumpties, gas, water en elektriciteit onbelast te vergoeden gelden strengere eisen: de ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning, de werknemer werkt in die ruimte en er dient sprake te zijn van een zakelijke huurovereenkomst met de werknemer. Hier zal in de praktijk niet snel sprake van zijn.

Als niet aan alle voorwaarden (zoals hiervoor genoemd) wordt voldaan, dan biedt de aangewezen vrije bestedingsruimte mogelijk uitkomst. Vanwege de coronacrisis is de vrije bestedingsruimte (tot € 400.000 van de totale loonsom) dit jaar verhoogd naar 3%. Dat wordt volgend jaar weer naar beneden bijgesteld. 

Nieuws: Wetsvoorstel wijziging RIV-toets 

Indien een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie van de werknemer (de RIV-toets). Op het moment dat de adviezen van de bedrijfsarts zijn opgevolgd, dan is de kans klein dat het UWV aan de hand van de RIV-toets nog een loonsanctie oplegt (op grond van het oordeel dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie). Het is echter niet uitgesloten. In sommige gevallen wordt er toch een loonsanctie opgelegd vanwege een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV. 

Mogelijk is dit binnenkort verleden tijd. Minister Koolmees heeft een wetsvoorstel ingediend met een totaalpakket van maatregelen om tegemoet te komen aan de knelpunten op het gebied van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Onderdeel daarvan is het voorstel om het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer leidend te maken bij de RIV-toets. Dit betekent dat een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts niet langer tot een loonsanctie kan leiden. Dit leidt tot meer zekerheid voor werkgevers bij de RIV-toets.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.

VdS Coffee Break (online) – Kwaliteit van zorg

Drink een kop koffie met ons! En laat u op 29 oktober 2020 door Maartje van Asten en Marjon Schlimbach bijpraten over verschillende arbeidsrechtelijke aspecten die kunnen bijdragen aan het waarborgen van een goede kwaliteit van zorg. Waar moeten werknemers en werkgevers in de zorg aan voldoen?

De werkzaamheden in de zorg stellen specifieke eisen aan zorgwerkgevers en werknemers. In deze online update bespreken we het belang van een open cultuur en tegelijkertijd van duidelijke gedragsregels en protocollen in de zorg, de bekendheid daarvan en het voeren van een consequent beleid door de zorgwerkgever. Hierbij besteden we aandacht aan het thema grensoverschrijdend gedrag. Hoe te handelen als zorgwerkgever? En hoe oordelen rechters? Wanneer moet een zorgwerkgever een incident of ontslag verplicht melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd? We geven u praktische tips.

Logt u ook in voor de online VDS Coffee Break? U kunt zich hier aanmelden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wij helpen u graag verder. 

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Anantha VosMarjon SchlimbachRomy SchneiderLaura Rozema en Harm Eland 

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan