nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 2 augustus 2018

Hoe houdt u het hoofd koel tijdens deze zomer?
De vakantie is begonnen. Wellicht leest u deze nieuwsbrief vanuit uw luie stoel op uw vakantieadres, of bent u uw koffers aan het pakken. Voor de zon hoeft u dit jaar niet ver te reizen; Nederland heeft te maken met één van de mooiste en warmste zomers ooit. Heerlijk! In arbeidsrechtland leiden de warmte en de vakantietijd ook tot verhitte vragen van werkgevers. Hoe houdt u het hoofd koel? Hieronder een greep uit deze vragen; vijf vragen met antwoord.

Op naar een zorgeloze vakantie

Het werk loopt vaak door tijdens uw vakantie. Wij nemen dit graag voor u uit handen. Lopende of nieuwe dossiers kunt u met een gerust hart bij ons achterlaten, zodat u geen omkijken heeft naar het werk op uw vakantieadres!

5 vragen uit de praktijk

 1. ‘Elk jaar zijn de vakantieaanvragen een puzzel. Werknemers willen tegelijkertijd op vakantie, terwijl het werk dat niet altijd toelaat. Hoe kan ik deze discussie voorkomen?’

  U kent het wel. De zomervakantie duurt zes weken, maar uw werknemers willen allemaal de laatste drie weken van de vakantie vrij hebben. Dat kan natuurlijk niet. Maar, wie mag wel en wie niet? Dit zijn discussies die u liever wilt voorkomen.

  Hoewel een werkgever de vakanties van zijn werknemers aan de hand van zijn of haar wensen moet vaststellen, kan hiervan in redelijkheid worden afgeweken. Het helpt als het op voorhand voor de werknemers duidelijk is wat de regels zijn. In een vakantiereglement kunnen alle onderwerpen met betrekking tot de vakantie worden opgenomen, zoals hoelang een werknemer aaneengesloten op vakantie mag gaan, wat de minimale bezetting moet zijn op het werk en op welk moment de vakantie aangevraagd moet worden. Dit geeft duidelijkheid voor iedereen.

  Daarnaast kan in een vakantiereglement worden opgenomen welke verval- of verjaringstermijn geldt voor vakantiedagen. Op grond van de wet vervallen wettelijke vakantiedagen (het minimum aantal vakantiedagen) zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Van deze vervaltermijn kan worden afgeweken in het vakantiereglement. Afwijken mag alleen in het voordeel van de werknemer. Zo is een afwijkende bepaling waarin staat dat de vakantieaanspraken vervallen als ze niet zijn opgenomen vóór het einde van het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd, niet geldig. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (extra toegekende dagen bovenop het minimum) en voor de wettelijke vakantiedagen die de werknemer in redelijkheid niet binnen de vervaltermijn heeft kunnen opnemen, geldt op grond van de wet een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze verjaringstermijn gaat lopen op de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

  Om een vakantiereglement goed te laten werken, is het van belang dat de werknemers ermee instemmen. Dit kan bijvoorbeeld door de werknemers het reglement voor akkoord te laten ondertekenen.
   
 2. ‘Een werknemer meldt zich ziek tijdens zijn vakantie. Wat moet ik doen?’

  Als een werknemer na het nuttigen van een ogenschijnlijk heerlijke caipirinha op het strand van Rio de Janeiro onwel wordt en zich ziek meldt tijdens zijn vakantie, is dit vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De dagen waarop een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden namelijk niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt.

  Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer zich ziekmeldt om zo langer (of van meer) vakantie(dagen) te kunnen genieten, is het verstandig om een procedure voor ziekte tijdens vakantie in een verzuimprotocol op te nemen. Hierin kan onder meer worden opgenomen dat een werknemer die ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland een arts moet bezoeken, en hiervan bewijs moet kunnen overleggen in de zin van een doktersverklaring. Ook kan worden opgenomen dat de werknemer verplicht is om contactgegevens te verstrekken en bereikbaar moet zijn. Als de werknemer na terugkomst van vakantie nog steeds ziek is, moet hij of zij worden opgeroepen door de bedrijfsarts.
   
 3. ‘Mijn werknemer heeft geen geld om op vakantie te gaan. Hij heeft verzocht om uitbetaling van een deel van zijn vakantiedagen. Mag dat?’

  De bedoeling van vakantiedagen is dat een werknemer ze opneemt om bij te kunnen komen van het werk. Deze functie wordt zo belangrijk geacht dat het op grond van de wet niet mogelijk is om wettelijke vakantiedagen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst af te kopen. In sommige branches geldt hiervoor een uitzondering, bijvoorbeeld voor oproepkrachten in de horeca of de supermarktbranche. Zij krijgen een all-in loon waarbij de vakantiedagen en het vakantiegeld na elk gewerkt uur worden uitbetaald. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald tijdens de arbeidsovereenkomst. Dit moet wel schriftelijk met de werknemer overeengekomen worden, bijvoorbeeld in een vakantiereglement.
   
 4. ‘Door de digitale werkplek kunnen mijn werknemers overal en op elk moment werken. Daarom verwacht ik ook flexibiliteit en bereikbaarheid. Mag ik ook tijdens vakantie van hen verwachten dat ze bereikbaar zijn?’

  ‘Uit staan’ op vakantie is voor werknemers lastiger dan ooit, zo blijkt uit onderzoek van een grote telecomprovider onder 1500 werkgevers en werknemers. Werkgevers en collega’s verwachten dat de werknemer die vrij is toch zijn mail leest, ook al is het vakantie. Een groot deel van de werknemers blijft daarom bereikbaar tijdens de vakantie.

  De vakantie is een periode waarin een werknemer is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden, zodat hij of zij kan opladen en uitrusten. Het is echter niet verboden om aan uw werknemers te vragen om bereikbaar te zijn op vakantie, maar een werknemer hoeft daar niet mee in te stemmen.
   
 5. ‘Afgelopen periode is het erg warm geweest. Ook op de werkplek. Ben ik als werkgever verplicht om werknemers verkoeling te bieden?’

  Op het moment dat (aanhoudende) hitte gevaarlijk wordt moet een werkgever maatregelen treffen.

  Wanneer er sprake is van een gevaarlijke hitte wordt niet in de wet geregeld. Dit komt doordat de risico’s afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de kleding die de werknemer moet dragen tijdens het werk, de luchtvochtigheid van de werkplek en de zwaarte van het werk. Indien de hitte in combinatie met de arbeidsomstandigheden kan leiden tot gezondheidsrisico’s voor de werknemer, moeten in ieder geval maatregelen genomen worden. Dit kan variëren van het verstrekken van voldoende koude dranken tot het plaatsen van mobiele airco’s. Indien deze maatregelen de risico’s niet wegnemen, kunnen de werktijden worden verkort. Bijvoorbeeld door het vaker inlassen van pauzes, het invoeren van een tropenrooster of werknemers gedurende de heetste momenten van de dag vrij te geven.

  In de cao voor dakdekkers is bijvoorbeeld een regeling opgenomen voor hitteverlet. Indien er sprake is van een buitentemperatuur van 25 graden of hoger, kan de werkgever een tropenrooster instellen. In dat geval beginnen de werknemers om halfzes in de ochtend, en zijn zij eerder klaar. Als de temperatuur op het dak hoger is dan 40 graden, mogen werknemers het werk neerleggen en krijgen zij het loon doorbetaald.

Hoe houdt VdS het hoofd koel?

‘Als verfrissende dorstlesser op kantoor drink ik koud water met citroen en basilicum of met andere kruiden en vruchten. Alles kan. ’s Avonds duik ik graag nog even het water in. Heerlijk!’
Maartje van Asten

‘Airco aan, veel glazen water en een mooi zonnig uitzicht over de Herengracht. ’s Avonds zoek ik mijn verkoeling aan het IJmeer. Op die manier houd ik mijn hoofd heerlijk koel en geniet ik volop van het zomerse weer!’
Marjon Schlimbach

‘Op kantoor heb ik de airconditioning op de hoogste stand staan en een ventilator op volle toeren draaien. Helaas heb ik dat thuis niet, dus probeer ik in de avond nog wat verkoeling in het bos te zoeken!’
Baruch Hummen

‘Wanneer ’s avonds de hitte plaatsmaakt voor aangenamere temperaturen, stap ik graag op de fiets richting Volendam. Na genoten te hebben van het prachtige uitzicht over het IJsselmeer, schenk ik thuis een koud glas cola in en laat ik me tevreden zakken in een tuinstoel!’
Christiaan Silven

Nieuws

Eerste Kamer stemt in met compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschikt is op 10 juli jl. als hamerstuk afgedaan, nadat de Tweede Kamer op 5 juli jl. met het wetsvoorstel had ingestemd. Dit betekent dat een werkgever naar verwachting vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie kan aanvragen voor de transitievergoeding die zij vanaf 1 juli 2015 heeft betaald aan werknemers die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn geweest.

Wilt u weten wat de compensatieregeling voor u betekent? Neem gerust contact met ons op.

Wij wensen u een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Nicole Stalma, Lisanne van Geest, Anantha VosMarjon SchlimbachBaruch Hummen en Christiaan Silven

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan