nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 11 maart 2021

Lentekriebels
De sneeuw- en schaatspret is voorbij, de zon begint te schijnen en de vogels fluiten buiten weer vrolijk: de maand maart is aangebroken. De lentekriebels borrelen weer op. Mogelijk maakt u al plannen voor aankomende zomer(vakantie). We starten deze nieuwsbrief daarom met een aantal tips voor Nederlandse vakantiebestemmingen. 

Aansluitend behandelen we arbeidsrechtelijke vragen over vakantiedagen. Verder leert u dat mediation ook de verjaring kan stuiten, dat verwarringsgevaar het (enige) criterium is bij beschrijvende handelsnamen en adviseren we u om uw persoonsgegevens goed te beschermen gezien de explosieve toename van datadiefstal.

Team arbeidsrecht: Nederlandse vakantiebestemmingen

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar nog vakantie vieren in eigen land. En dat is helemaal geen straf, want Nederland heeft prachtige vakantiebestemmingen. Wij hebben onze collega’s gevraagd naar hun favoriete Nederlandse vakantiebestemmingen. De leukste zetten wij voor u op een rij: 

  • “Het karakteristieke Slenaken in Zuid-Limburg, tegen de grens met België en ver van het drukke randstadleven.”
  • “Ik ga een paar keer per jaar een dag naar Texel, vanuit Amsterdam ben je daar zo en als je ‘s avonds thuiskomt heb je het idee dat je een lang weekend bent weggeweest.”
  • “Het strand en de duinen tussen Castricum en Egmond! Met de loslopende paarden, schapen, hooglanders, prachtig Nederlands natuurgebied en op het strand de strandlopertjes, aalscholvers en meeuwen. Super relaxed.”
  • “In Nederland is bij mij favoriet Schoorl, bij de hoogste duinen van Nederland en het strand. Ook heel mooi wandel- en fietsgebied.”
  • “Heb je even? Schiermonnikoog, de Drentse heide en bossen in Exloo en omgeving en het Nationale Park De Hoge Veluwe.”
  • “Een van de eilanden. De vakantie begint al op de boot tijdens de overtocht. En op het eiland zelf ben je echt helemaal even weg van huis.”
  • “Domburg, fijn strand en leuke strandclubs!”
  • “Er zijn drie bestemmingen die ik heel fijn vind: Schoorl, Deventer en Den Bosch. Een mooie combinatie tussen leuke steden en natuur.”
  • “Afgelopen zomer heb ik een kleine road trip door Nederland gedaan. Ik ben tijdens deze trip langs Nijmegen, Eindhoven, Zoutelande, Rotterdam en Scheveningen geweest. Ik vond het erg leuk om te zien hoe mooi Nederland eigenlijk is. Echt een aanrader!”
  • “Doesburg, Gelderland. Een lieflijk dorpje aan de IJssel. Met een rijke historie, al 60 jaar voor Amsterdam had het stadsrechten! Mooi wandelen in nationaal park Veluwezoom vlakbij.”

Q&A vakantiedagen
Mede door de coronacrisis is er dit jaar een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan bij werknemers. Het Financieele Dagblad kopte op 24 februari 2021 nog: “Vakantiedagen inzet van strijd op de werkvloer”. Veel werkgevers willen af van dat stuwmeer, maar kunnen werknemers verplicht worden om die vakantiedagen op te nemen? Wanneer komen ze eigenlijk te vervallen? En kan ik de betaling van het vakantiegeld eventueel uitstellen? Allemaal relevante vragen, die we hierna voor u beantwoorden.

Kunnen werknemers verplicht worden om vakantiedagen op te nemen?
Werknemers kunnen niet worden verplicht tot het opnemen van vakantiedagen. Als de nood echt hoog is, kunt u wel een beroep doen op de loyaliteit van uw werknemers en bijvoorbeeld afspreken dat de vakantiedagen grotendeels tijdens de lockdown worden opgenomen, zodat uw werknemers niet meer op vakantie gaan wanneer uw bedrijf uit de lockdown komt. Dit moet dan met iedere werknemer zo worden afgesproken, een overeenkomst met de ondernemingsraad is niet voldoende. Want het is in beginsel de werknemer die een verzoek tot opname van vakantiedagen doet. Doet de werknemer geen verzoek, dan kunt u de vakantie dus niet opleggen. U kunt werknemers wel stimuleren om vakantiedagen op te nemen door hen actief te wijzen op het aantal opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen (eventueel met verstrekking van een verlofoverzicht). Daarnaast kunt u wijzen op de vervaltermijn van de openstaande vakantiedagen (lees daarover hierna meer). Een andere – minder voor de hand liggende – mogelijkheid is om een aantal collectieve vrije dagen af te spreken. Dat moet schriftelijk worden overeengekomen en is bovendien een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, waarvoor instemming van de ondernemingsraad nodig is. 

Wanneer vervallen de vakantiedagen?
In beginsel vervallen wettelijke vakantiedagen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2020, per 1 juli 2021 komen te vervallen. Bij een voltijds dienstverband zijn 20 vakantiedagen wettelijk. De vakantiedagen komen echter niet zomaar te vervallen, werkgevers hebben een inspanningsverplichting om werknemers in staat te stellen en te motiveren om vakantie op te nemen. De werknemer moet uitdrukkelijk en tijdig zijn geïnformeerd over het aanstaande verval. Een werkgever moet dit ook aan kunnen tonen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.  

Kan ik het uitkeren van de vakantietoeslag uitstellen?
De vakantietoeslag moet uiterlijk in juni, maar volgens veel cao’s al in mei, aan de werknemer worden uitgekeerd. Daar kan in beginsel niet van worden afgeweken. Mocht u in betalingsproblemen verkeren, dan kan bij schriftelijke overeenkomst met uw werknemers een afwijkende regeling overeengekomen worden door bijvoorbeeld af te spreken om de toeslag op een andere datum of gespreid per maand uit te keren. Voorwaarde blijft wel dat de vakantietoeslag tenminste eenmaal per kalenderjaar wordt uitgekeerd. 

Team ondernemingsrecht: Mediation stuit de verjaringstermijn

We zien vaker dat bedrijven in overeenkomsten met leveranciers en/of klanten een mediationtraject opnemen als onderdeel van de geschillenbeslechting. Ook in aandeelhoudersovereenkomsten komt dit vaak voor, al dan niet voorafgegaan door contractuele escalatieprocedures bij de partijen zelf (eerst overleg op ‘lokaal niveau’ en dan overleg op ‘Raad van Bestuur niveau’).

Recent heeft de Hoge Raad hierover een interessante uitspraak gedaan. In deze zaak waren de twistende partijen mediation begonnen. Die liep op niets uit waardoor één partij een procedure startte bij de rechtbank. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de vordering van de eisende partij is verjaard, omdat deze te laat is ingediend. Saillant detail is dat die verjaringstermijn kort was overschreden en dat dit mede kwam door de mediation die men daarvoor had gevoerd. 

De Hoge Raad is het uiteindelijk niet eens met het oordeel van het gerechtshof. Volgens de Hoge Raad moet het mediationtraject als stuitingshandeling worden gezien, waardoor de vordering nog niet is verjaard. 

Het starten van de mediation kan dus de verjaring van de vordering stuiten. Maar let op, niet elke vorm van actie tegen de wederpartij stuit verjaring. Als een partij een voorlopig getuigenverhoor begint (bijvoorbeeld om voorafgaand aan de procedure verklaringen te krijgen dat een wederpartij is tekortgeschoten) dan is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat die procedure niet als stuitingshandeling geldt.

Het blijft dus raadzaam om in langer lopende trajecten bedacht te zijn op de verjaring van de vordering. Om elke twijfel te voorkomen is het aan te raden de vordering expliciet te stuiten door het versturen van een brief waarin dat duidelijk wordt gemaakt.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met ons OR-team.

Team intellectueel eigendomsrecht: Beschrijvende handelsnamen beschermd?

Voor bescherming van beschrijvende handelsnamen is het voldoende dat er verwarringsgevaar bestaat. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist in de zaak “Dairy Partners”.

Beschrijvende handelsnaam
Een handelsnaam is de naam waarmee een onderneming naar buiten treedt. Voor een onderneming is het aantrekkelijk om een handelsnaam te kiezen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten. Denk hierbij aan de naam “Schenkstroop” voor een bedrijf dat schenkstroop verkoopt. Beschrijvende handelsnamen worden veel gebruikt. Het voordeel van beschrijvende handelsnamen is dat ze makkelijk vindbaar zijn op het internet. Maar wat als twee ondernemingen gebruik maken van dezelfde beschrijvende handelsnaam?

Uit de Handelsnaamwet volgt dat een ondernemer kan optreden tegen een concurrent die een handelsnaam voert die overeenstemt of gelijk is aan zijn handelsnaam, wanneer daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Beschrijvende handelsnamen zorgen in het algemeen minder snel voor verwarring. Het publiek is gewend geraakt aan beschrijvende handelsnamen en zal de beschrijvende handelsnaam minder snel herkennen én koppelen aan een bepaalde onderneming. Dit is anders indien het publiek, door het intensieve gebruik van een beschrijvende handelsnaam, de naam is gaan associëren met de onderneming die de naam voert. Dit wordt ook wel ‘inburgering’ genoemd.

In 2017 besliste het gerechtshof in Den Haag in het parfumwinkel-arrest nog dat voor een succesvol beroep op bescherming van een beschrijvende handelsnaam niet alleen sprake moet zijn van verwarringsgevaar, maar dat er daarnaast ook nog bijkomende omstandigheden vereist zijn. Die toets wordt nu door de Hoge Raad verlaten. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van vrijdag 19 februari 2021, in de zaak Dairy Partners, namelijk bepaald dat wanneer er sprake is van een beschrijvende handelsnaam, alleen aan de maatstaf ‘gevaar voor verwarring’ moet worden getoetst. De maatstaf ‘gevaar voor verwarring’ biedt volgens de Hoge Raad al voldoende ruimte om geen of geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die (deels) beschrijvend zijn. Hiervoor zijn geen bijkomende omstandigheden vereist. 

Vermoed u dat er inbreuk wordt gemaakt op uw handelsnaam? Of heeft u vragen over uw handelsnaam of domeinnaam? Ons IE-team helpt u graag!

Team privacyrecht: Explosieve toename datadiefstal

Verontrustend nieuws: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt steeds vaker meldingen van hacking, phishing en malware, gericht op het stelen van persoonsgegevens. In 2020 ontving de AP maar liefst 1173 meldingen van dergelijke datalekken. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2019. Criminelen hebben vooral organisaties die veel persoonsgegevens verwerken in het vizier.

Zo blijkt dat met name in de zorg, waar de gevoeligste persoonsgegevens in de systemen staan, veel datalekken ontstaan. Dit is zorgelijk, nu deze dossiers naast medische gegevens ook informatie als Burgerservicenummers, adressen en telefoonnummers bevatten. Deze gegevens moeten goed beschermd worden, vanwege de risico’s op bijvoorbeeld identiteitsfraude en phishing. Bij veel datalekken had ‘meerfactorauthenticatie’ de schade kunnen beperken of voorkomen.

Meerfactorauthenticatie
Meerfactorauthenticatie is een vorm van toegangsbeveiliging waarbij de gebruiker zich via minimaal twee factoren moet authentiseren om toegang te krijgen tot een computer, systeem of applicatie. Denk aan de combinatie van het gebruik van een wachtwoord én een eenmalig te gebruiken code per sms.

Het belang van meerfactorauthenticatie is op 11 februari 2021 opnieuw gebleken uit een boetebesluit van de AP. Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG kreeg een boete opgelegd van €440.000,- voor de slechte beveiliging van patiëntendossiers. Het OLVG gebruikt inmiddels tweefactorauthenticatie. 

Het is dan ook aan te raden een meerfactorauthenticatie te gebruiken om persoonsgegevens goed te beschermen.

Heeft u uw datalekkenbeleid op orde of kunt u daar nog wel wat hulp bij gebruiken? Neem gerust contact op met ons privacyteam.

Feedback

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Team arbeidsrecht: Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Marjon Schlimbach, Romy Schneider, Lara Groenveld, Laura de Sain en Lukas van Lierop

Team ondernemingsrecht: Jan van der Steenhoven, Arjan van Elk, Alexander op ’t Hoog, Annabel van Iersel en Harm Eland

Team IE/privacy: Ruby Nefkens, Hylke Klasens en Eva Meijer

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan