nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 10 oktober 2023         

Seizoenswissel: Flexibel Werken in de herfst

Terwijl de bladeren verkleuren en de temperaturen langzaam dalen, verwelkomen we de herfst met open armen. Maar voordat we ons volledig onderdompelen in dit seizoen, hebben we nog een laatste straaltje zomergeluk te delen!

Deze zomer hebben we naar aanleiding van onze zomeractie prachtige vakantiefoto’s ontvangen met een VDS geel randje. Dank voor jullie enthousiasme! Vandaag hebben wij de winnaar gekozen. Dat is de prachtige foto boven deze nieuwsbrief uit Mallorca. Een leuke verrassing is onderweg naar de fotograaf!

Verder in deze nieuwsbrief: 

Flexibel werken anno 2023

Wet werken waar je wilt

Even leek het erop dat werknemers meer vrijheid kregen om hun werkplek te kiezen. De Wet werken waar je wilt beoogde dit te regelen. Volgens de wet zou een verzoek tot thuiswerken alleen nog kunnen worden geweigerd op grond van ‘redelijkheid en billijkheid’. Maar recent heeft de Eerste Kamer de wet verworpen. Er waren twijfels over de nut en de noodzaak hiervan. Blijven werknemers dan met legen handen achter? Nee! De huidige regels blijven gelden. Hieronder een opfrisser.


Flexibel werken: wat regelt de wet? 

De Wet flexibel werken geeft ruimte om het aantal werkuren (arbeidsduur), de tijdstippen waarop gewerkt wordt (werktijd) en de werkplek (arbeidsplaats) aan te passen. De spelregels in het kort:

 • Voor wie: voor werknemers die minstens 6 maanden in dienst zijn bij een werkgever met 10 of meer werknemers.
 • Procedure aanvraag: de werknemer dient een verzoek schriftelijk in, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.
 • Afwijzingsgronden:
  • Arbeidsduur of werktijd: aleen als sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Arbeidsplaats: een werkgever hoeft dit verzoek alleen maar te overwegen en – bij afwijzing – te overleggen met de werknemer.
 • Procedure beslissing: De werkgever informeert de werknemer schriftelijk. En reageert de werkgever niet binnen 1 maand op het verzoek, dan is het automatisch geaccepteerd.

Flexibel werken in de rechtspraak

Veel rechtspraak over de Wet flexibel werken is er niet. Werkgever en werknemer komen er (gelukkig) vaak onderling uit. Laatst was er toch weer een uitspraak: de rechter oordeelde dat FrieslandCampina niet akkoord hoefde te gaan met een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur.

Na zo’n 40 jaar in dienst, ging een werknemer van dit bedrijf vanwege gezondheidsredenen van fulltime naar parttime werken. Vervolgens werd een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd. Deze RVU bood werknemers de kans om eerder met pensioen te gaan, waarbij zij een vergoeding ontvingen gebaseerd op hun arbeidsduur. De werknemer wilde hiervan maximaal gebruikmaken en vroeg weer fulltime te mogen werken. FrieslandCampina wees dit verzoek af. De rechter oordeelde: Doel van de Wet flexibel werken is om de combinatie van arbeid en privé effectief te ondersteunen. Als het voor een ander doel wordt gebruikt, is dit misbruik van recht. Nu de werknemer het verzoek alleen deed om optimaal van de RVU te profiteren, is dit het geval. FrieslandCampina mocht het verzoek dus weigeren.

Flexibel werken in de praktijk

De Eerste Kamer twijfelde aan de noodzaak van meer thuiswerk-wetgeving. Ook in onze praktijk zien wij dat werkgevers hiermee al volop bezig zijn geweest. Bij veel bedrijven is deels thuiswerken inmiddels standaard. Wel met soms lege kantoorpanden en minder sociale samenhang tussen collega’s tot gevolg. Werkgevers worstelen daarom juist steeds meer met de vraag: Hoe krijg ik werknemers weer (meer) naar kantoor? 

Hiervoor kan worden gegrepen naar juridische maatregelen. Maar ons advies: Zorg vooral ook voor draagvlak binnen de organisatie voor meer samen naar kantoor te gaan. Een paar tips:

 • Laat het personeel hierover meedenken, bijvoorbeeld via een enquête of inspraak van de OR; 
 • Zorg voor ‘gewenning’ aan op kantoor werken door fysieke afspraken in te plannen; 
 • Maak van op kantoor werken een feestje, bijvoorbeeld met kantoorlunches, borrels en andere sociale activiteiten; 
 • En als laatste: leg dit vast in een helder thuiswerkbeleid. Zo weten werknemers wat van hen wordt verwacht en wat wel en niet mogelijk is!

Benieuwd hoe de balans tussen thuiswerken en werken op kantoor binnen jouw organisatie kan worden gevonden? Onze advocaten denken graag met je mee!
 

Met vriendelijke groet,

Team arbeidsrecht: Ester KalisEugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Eileen PluijmCeline SupJan van der Steenhoven, Laura Tuinenburg, Danique OphoffJennifer Kuijt en Vincent van Doorn

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan