arbeidsrecht

arbeidsrecht

"Alles over werken, alleen of samen"

Groeien uw kansen in de markt? En wilt u dat uw bedrijf meegroeit? Dan neemt u ongetwijfeld nieuwe medewerkers aan. Of u zet flexibele medewerkers in. Hóe u dat doet, zorgt in de praktijk vaak voor praktische uitdagingen:

  • Welke vorm van samenwerking kiest u?
  • Welke juridische spelregels horen daarbij?
  • Hoe legt u de gemaakte afspraken vast?
  • Welke beloningsregels zijn van toepassing?

Samenwerken met u als werkgever
Van der Steenhoven advocaten zorgt ervoor dat u exact weet wat uw rechten en plichten zijn als werkgever.

Ontslagen, reorganisaties en wijzigingen van arbeidsvoorwaarden vragen om adequaat overleg en nauwe samenwerking, waarbij ook de medezeggenschap (de ondernemingsraad) een belangrijke rol heeft.

Wij denken met u mee en staan voor resultaat. Praktische en creatieve oplossingen zijn daarbij typerend voor onze werkwijze. Met aandacht voor de onderneming en de medewerkers, van de huidige naar de gewenste situatie.

Procederen
Soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of een geschil over het toepasselijke non-concurrentiebeding, waar u samen met uw medewerker niet uitkomt. Of indien u de arbeidsovereenkomst met een medewerker wilt ontbinden. Samen met u nemen we de stappen die nodig zijn.

Wie is uw advocaat?
Meer weten over arbeidsrecht? Neem dan contact op met: Ester Kalis, Matthijs Bos, Maartje van Asten, Eugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Anne ArtsLara Groenveld en Sharif Ali

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsvoorwaarden en protocollen
Arbeidsomstandigheden
Begeleiding van outsourcingprojecten
Beloningen en de Wet Normering Topinkomens
Cao’s
Detachering
Expats
Gebruik internet en sociale media
Individueel en collectief ontslagrecht
Loonvorderingen
Medezeggenschapsrecht
Non-concurrentie- en relatiebedingen
Ondernemingsraad (or)
Overgang van onderneming
Overeenkomsten van opdracht
Pensioenkwesties
Pre-employmentscreening
Privacy
Reorganisaties
Schorsing
Sociaal plan
Sociale voorzieningen
Statutair bestuurder
Uitzendkrachten, oproepkrachten en andere flexibele arbeidsrelaties
Werkgeversaansprakelijkheid
Ziekte en re-integratie

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl