Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bereken hier de transitievergoeding

Toelichting: De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. Voor wat betreft de berekening van de transitievergoeding over het aantal dagen wordt uitgegaan van een gemiddelde. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 86.000,= bruto (in 2022) of een jaarsalaris, als dat hoger is.

Disclaimer: de berekening wordt niet opgeslagen door Van der Steenhoven Advocaten N.V. Aan het ontwerp van deze berekeningstool is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze berekening genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail