intellectueel eigendomintellectueel eigendom

intellectueel eigendom

"Beschermen wat van u is"

In iedere onderneming speelt intellectueel eigendomsrecht een belangrijke rol. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden, kunt u uw producten en diensten optimaal beschermen. Daardoor wapent u zich tegen uw concurrent en vermeerdert u bovendien de waarde van uw bedrijf.

Beschermen door registreren en afspraken maken
Registratie van uw merk, of van de vormgeving of techniek van uw product, kan van cruciaal belang zijn. Daarover adviseren wij u graag. Want bij wie liggen die rechten eigenlijk echt? En de rechten op uw productidee, bedrijfslogo, reclamecampagne of website?

Door het maken van goede afspraken met de partners waarmee u samenwerkt, voorkomt u onduidelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten van opdracht, licentie, agentuur, distributie en franchise. Er zijn diverse manieren om uw intellectuele eigendom te beschermen. Die laten we u graag zien, zodat u bewust de juiste keuze maakt.

Wij adviseren onze cliënten ook over rechten rond informatie- en communicatietechnologie (ICT-recht). Denk bijvoorbeeld aan:

  • het onderhandelen en opstellen van softwarecontracten
  • het opstellen van algemene voorwaarden (bijvoorbeeld voor verkoop via internet)
  • het vastleggen van domeinnamen
  • privacy

Een onrechtmatige publicatie. Wat nu? 
Het beschermen van uw intellectuele eigendommen houdt ook in dat niemand in de media onrechtmatig over uw bedrijf, producten of diensten publiceert. Gebeurt dat wel? Dan is het belangrijk dat u snel handelt. Wij helpen u om de juiste strategie te kiezen en maatregelen te nemen.

Procederen
Soms is het nodig uw rechten via de rechter veilig te stellen. Bijvoorbeeld bij een inbreuk op uw rechten, doordat de concurrent uw merknaam of uw producten kopieert. Of bij onrechtmatige publicatie en misleidende reclame. Samen met u nemen we die stappen die nodig zijn.

Wie is uw advocaat?
Meer weten over intellectueel eigendomsrecht/privacyrecht? Neem dan contact op met: Ruby Nefkens of Hylke Klasens.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail