ondernemingsrecht

ondernemingsrecht

"Ondernemen is vooruitzien"

Ondernemingsrecht
Ondernemen is samenwerken. Met uw compagnon, management en opdrachtgevers. Maar ook met aandeelhouders en toezichthouders. En met leveranciers, financiers en (toekomstige) strategische businesspartners. Wij weten uit ervaring dat u deze samenwerkingsvormen zo goed mogelijk contractueel moet verankeren en beschermen. 

Samenwerken met u als ondernemer
Samenwerkingsvormen zijn essentieel voor de continuïteit en het succes van uw bedrijf. Wij begeleiden u daarom bij:

  • de oprichting van rechtspersonen
  • de (her)inrichting van rechtspersonen

Dit doen wij voor bv’s en nv’s, maar ook voor stichtingen en verenigingen. Zij schakelen ons onder andere in bij (inter)nationale:

  • financieringstrajecten
  • fusies/splitsingen
  • overnames
  • activa-/passivatransacties
  • aandeelhouders- en managementovereenkomsten

Conflicten voorkomen en oplossen
Wij vinden het belangrijk om samen met u een solide samenwerkingsvorm te vinden. Een vorm die past bij u, uw onderneming en uw branche. Maatwerk dus. Want dat is de enige manier om conflicten te voorkomen, op korte én lange termijn.

Is er al sprake van een conflict of geschil? Bijvoorbeeld een aansprakelijkheidskwestie, binnen of buiten uw onderneming? Ook dan zijn wij uw juridisch partner.

Procederen
Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij een geschil met één van uw businesspartners, tussen aandeelhouders of bij een geschil tussen ondernemer en ondernemingsraad. Samen met u nemen we de stappen die nodig zijn.

Wie is uw advocaat?
Meer weten over ondernemingsrecht? Neem dan contact op met: Jan Van der Steenhoven

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail